Ne Yapıyoruz?

Yeme-içme, turizm ve seyahat sektörü için, güncel içerikler, en yeni trendler ve uygulamalarla kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında değer yaratan bütünsel çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Değişime yön veren, inovasyonun desteklenmesi için riskleri etkili yöneten ve stratejik yol haritaları ile tüm paydaşların memnuniyetini sağlayan özelleştirilmiş çözümler üretmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Storytelling in Business

Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile yeme-içme, turizm ve seyahat sektörü dinamikleri özelinde, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Şirket strateji ve hedeflerine uygun ilham veren hikayeleri ortaya çıkararak gerçekleştirilen uygulamaların etkilerini ve sonuçlarını takip ediyoruz. Hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Storydoing in Business

Sektördeki en güncel trendleri takip ederek müşteri deneyimini zenginleştiren etkili marka hikayelerini ortaya çıkarıyor ve uyguluyoruz. Müşteri odaklı, markanın ve şirketin başarısını tetikleyen strateji ve çözümler geliştirerek müşteri deneyiminin farklılaştırılmasını sağlıyoruz. Gerçek marka hikayelerinin etkisini ve ortaya çıkardığı sonuçları ölçümleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak, hızla değişen müşteri tercihleri ve beklentileri doğrultusunda şirketlerin sürdürülebilir müşteri memnuniyeti elde etmesi ve karlılık sağlamaları adına etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz. Stratejik yol haritaları ile sonuç odaklı çalışmaları ortaya çıkarıyoruz.

Risk Analizi ve Risk Yönetimi Kültürü

Sektör dinamiklerinden yola çıkarak, şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde çok yönlü değerlendirmeler ve doğru öngörülerle potansiyel riskleri tanımlıyoruz. Risk yönetiminde yeni dinamiklerin ve anlayışların şirket kültürü ile entegrasyonunu sağlayarak tüm şirket içerisinde risk yönetimi kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını gerçekleştiriyoruz.

Liderlik Kültürü

Etkili liderlik yaklaşımlarının kurumsal performansa yansıtılması, paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve tüm organizasyona yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz.

Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, güçlü anlatım ve etkileme eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Yeme-İçme, Turizm ve Seyahat alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
İletişim, Yetkinlik Analizi, Geri Bildirim

Yüksek standartlarda hizmet sağlamayı hedefleyen havalimanı işletmecisi için yetkinlikleri etkili yönetmek ve yetkinlik gelişimi sağlamak adına firma yöneticilerinin katılımıyla yetkinlik analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her yönetici özelinde güçlü ve gelişim alanları ortaya çıkarılarak bireysel yetkinlik gelişimi planları hazırlanmıştır. Birebir geri bildirim paylaşımları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, iletişim ve geri bildirim süreçlerinde etkililiği arttırmak ve ortak lisan oluşturmak noktasında iletişim programları gerçekleştirilmiştir.

Uygulamalar: Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programı, yetkinlik analizi, birebir geri bildirim paylaşımları

Süre : 2 ay

Kültür, Değerler, People Philosophy

Sektörde öncü, uluslararası standartlarda hizmet veren grup şirketinin bünyesinde yer alan, farklı bölgelerdeki 4 oteli için “People Philosophy” uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Misafir İlişkileri Yönetiminde Etkililik programları ve konferansları gerçekleştirilmiştir. Paylaşılan kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Kurumsal değerlerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve bütün yapıya yansımasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Programlara toplamda 602 yönetici ve çalışan katılmıştır. Her bir çalışanın “Kültür Elçisi” olarak görev almasına, misafir memnuniyetindeki artışa ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanmıştır.

Uygulamalar: Analiz, çalıştaylar, uygulamalı gelişim programları, konferanslar, izleme ve geliştirme

Süre : 8 ay

Bütünsel Bakış Açısı, Entegrasyon, Stratejik Öngörü

260 restoranı ve 6000 çalışanı ile Türkiye'de faaliyetlerine devam eden firmanın insan kaynakları ekibi için çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile insan kaynakları ekibi arasında ortak bir dil oluşturmak, bütünsel bakış açısı ve entegrasyon sağlamak amaçlanmıştır. Çalıştay sırasında, insan kaynakları trendleri ve güncel konular doğrultusunda, etkili öngörüler dikkate alınarak stratejik yaklaşımlar ve çözümler geliştirilmiştir. Ayrıca, bakış açılarını zenginleştirmek için yeni trendler ve örnekler katılımcılarla paylaşılmıştır.

Uygulamalar: Hazırlık, çalıştay

Süre : 1 hafta

Kimler için Yaptık?

  • Heaş
  • DOĞUŞ YEME-İÇME, TURİZM ve PERAKENDE GRUBU
  • McDonald’s

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR