Ne Yapıyoruz?

Tarım ve tarım makineleri sektörü içerisinde, güncel içerikler ve uygulamalarla kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında değer yaratan bütünsel çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Değişimi tetikleyen, sektördeki tüm paydaşların koordinasyonunu güçlendiren özgün çözümler üretmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Storytelling in Business

Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile sektör özelinde, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Şirket kurumsal stratejilerinin hikayelerle güçlendirilmesini sağlayarak gerçekleştirilen uygulamaların etkilerini ve sonuçlarını takip ediyoruz. Hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak, değişimi ve dönüşümü tetikleyen, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Sektörün önem verdiği ve ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz.

Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, kaynak yönetimi ve planlama eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Tarım ve Tarım Makineleri alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
Stratejik Öngörü, Strateji, Planlama

10 yılı aşkın süredir sürdürülebilir tarım uygulamaları alanında faaliyetlerini sürdüren firmanın bağlı bulunduğu Holding tarafından organize edilen “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Firmanın Satış ve Satınalma bölümündeki yönetim ekiplerinin dahil olduğu program toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilmiştir ve 219 kişinin katılmıştır. Katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, VENTURO© Foresight Tool

Süre : 1 yıl

Stratejiden Performansa©, Liderlik Kültürü, Hedeflerle Yönetim, Yönetici Yetkinlik Geliştirme

50 yılı aşkın tecrübesi ile hizmet veren köklü bir firma için Stratejiden Performansa© Programı Analiz Uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalar ile firmanın öncelikli konuları belirlenerek stratejik yol haritası oluşturularak aksiyon adımları netleştirilmiştir.

Yönetim ekiplerinin katıldığı Yöneticilik ve Liderlik Gelişim Programları ile kişisel liderlik, yönetsel farkındalık, ekip yönetimi, geri bildirim ve durumsal liderlik konularında önemli katkılar sağlanmıştır.

Hedeflerle Yönetim Kültürünün temel yapıtaşlarının oluşturulması ve şirket içerisinde ortak bir dil geliştirilmesi adına Hedeflerle Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Geleceğin liderlerini yetiştirmek ve yetkin çalışanları daha da geliştirmek amacıyla Yönetici Geliştirme Programı uygulanmıştır. Program katılımcılarının yetkinlikleri ve gelişim alanları ile örtüşen, uygulamalı ve sonuçları ölçümlenebilen bir çalışma metodolojisi izlenmiştir. Söz konusu program ile kişisel farkındalık oluşturulmasına ve iş yapış biçimlerine yansıtılmasına katkı sağlanmıştır.

Uygulamalar: Kurumsal analiz, strateji çalıştayı, uygulamalı gelişim programları, hedeflerle yönetim, ölçümleme, sistematik kurgulama, yetkinlik geliştirme, izleme ve geliştirme

Süre : 2 yıl

Stratejik Öngörü, Strateji, Planlama

50 yılı aşkın tecrübesi ile hizmet veren köklü firmanın bağlı bulunduğu Holding tarafından organize edilen “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Firmanın Satış ve Satınalma bölümündeki yönetim ekiplerinin dahil olduğu program toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilmiştir ve 219 kişinin katılmıştır. Katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, VENTURO© Foresight Tool

Süre : 1 yıl

Kimler için Yaptık?

  • Anadolu Etap
  • Anadolu Motor

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR