Ne Yapıyoruz?

Enerji ve enerji ürünleri sektörü dinamiklerine yönelik bilgi birikimi ve tecrübemizi, güncel içerikler ve sektörün gereklilikleri ile birleştirerek kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında bütünsel uygulamalar gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak, sektörde yaşanan değişimler ve gelişimler doğrultusunda şirketlere yön gösterecek etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz.

Strateji Planlama ve Yönetme

Doğru stratejik öngörüler ve çok yönlü değerlendirmeler ile sektör dinamikleri çerçevesinde stratejileri belirleyerek, bütünsel yaklaşımlar ile tüm organizasyonu kapsayan strateji planları oluşturuyoruz. Stratejinin uygulamadaki etkililiğini sağlayarak sonuçları izliyor, ölçümlüyor ve geliştiriyoruz. Hedeflenen başarıya ulaşılması noktasında sürdürülebilir yaklaşımlar sergiliyoruz.

Risk Analizi ve Risk Yönetimi Kültürü

Sektörde yaşanan değişim ve gelişimlerden yola çıkarak, şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde çok yönlü değerlendirmeler ve doğru öngörülerle potansiyel riskleri tanımlıyoruz. Risk yönetiminde yeni dinamiklerin ve anlayışların şirket kültürü ile entegrasyonunu sağlayarak tüm şirket içerisinde risk yönetimi kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını gerçekleştiriyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik yaklaşımlarının iş süreçlerine yansıtılmasını hedefleyerek etkili uygulamalarla destekliyoruz.

Bütünsel Performans Yönetimi

Kurumsal strateji ve önceliklerle entegre edilmiş, performansın sürekliliğini sağlayacak etkili bir yapının kurgulanması yanı sıra strateji, hedefler ve yetkinlikler arasında entegrasyonun oluşturulması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. RACA© Performans Yönetimi Sistemi ile bütünsel bir yapı oluşturarak etkili ölçümler gerçekleştiriyoruz. Sektördeki trendler ve gereklilikler doğrultusunda çalışanların potansiyelinin en üst noktada geliştirilmesine zemin oluşturarak sürdürülebilir gelişimi hedefliyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Enerji ve enerji ürünleri sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz. Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, kaynak yönetimi ve planlama eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Enerji ve Enerji Ürünleri alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
Kurumsal Kültür, Performans Yönetimi

Ortak kurumsal dili oluşturmak, paylaşılan kültürü güçlendirmek adına yurtiçi ve yurtdışında 31 şirketi ile faaliyet gösteren Holding grubunun sektöre yön veren şirketi için çalıştay gerçekleştirilmiştir. Öncelikli odaklanılacak konular belirlenerek firma önceliklerine göre uygulamalı program tasarımları yapılmıştır.

İletişim, müzakere yönetimi, performans ve geribildirim konularında uygulamalı gelişim programları gerçekleştirilmiştir. Her program öncesinde ve sonrasında etkililik ölçümlenmiştir.

Yapılan uygulamaların kurum kültürü haline dönüşmesini hızlandıracak aksiyonlar ve gelişim adımları belirlenmiştir.

Uygulamalar: Ön hazırlık uygulamaları, çalıştay, uygulamalı gelişim programları, ölçümleme

Süre : 6 ay

İletişim, İşbirliği, Kurumsal Kültür ve Değerler

Yurtiçi ve yurtdışında 31 şirketi ile faaliyet gösteren Holding grubunun sektöre yön veren şirketi için üretim ekipleri arasında ortak lisan geliştirmek ve paylaşılan kültürü güçlendirmek adına “iletişim, işbirliği, biz bilinci, kültür ve değerler” konularında konferanslar gerçekleştirilmiştir.

Konferanslara 960 kişi katılmıştır.

Verilen mesajların sürekliliğinin sağlanması ve kültür haline dönüştürülmesi noktasında alınacak aksiyonlar değerlendirilmiştir.

Uygulamalar: Ön hazırlık, Konferanslar

Süre : 1 ay

Bütünsel Bakış ve Kurum Kültürü

50’den fazla ülkede 29.000 çalışanı ve 106 fabrikası ile faaliyet gösteren firmanın Türkiye operasyonu için; şirkete yeni katılmış olan çalışanların katılımcılığını alarak ortak bir sinerji oluşturulması adına çalıştay ve konferanslar gerçekleştirilmiştir. Birlikte çalışma kültürünün daha da güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Kapsamlı ön hazırlık çalışmaları ile özgün bir içerik ve altyapı tasarlanmıştır.

Kurum kültürü, yapı, liderlik uygulamaları, sürdürülebilir başarı için beklentiler, öncelikli konular ve aksiyonlar çok yönlü değerlendirilmiştir.

Öncelikli aksiyonları içeren yol haritası hazırlanmıştır.

Uygulamalar:Ön hazırlık, çalıştay, konferanslar

Süre : 3 ay

Stratejiden Performansa©, Kurumsal Analiz, Stratejik Yol Haritası

60 ülkede 60’tan fazla ofisi ve 16 üretim tesisi, 8000 çalışanı ile 148 yıldır faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu için Stratejiden Performansa© Programı kapsamında kurumsal analiz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Üst yönetimin, yöneticilerin ve kilit çalışanların dahil olduğu süreçte, mevcut yapıya ivme katan konular yanı sıra gelişim alanları netleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen Strateji Çalıştayı sonrasında şirketin odaklanması gereken öncelikli konular belirlenerek Stratejik Yol Haritası oluşturulmuştur. Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planları hazırlanmıştır.

Uygulamalar: Kurumsal analiz, strateji çalıştayı, stratejik yol haritası

Süre : 2 ay

Strateji ve Proaktif Yaklaşımlar Geliştirme

70'ten fazla ülkede ortalama 86.000 çalışanıyla faaliyet gösteren global enerji ve petrokimya şirketler grubunun Türkiye operasyonu için; firma katılımcılarının değişimi etkili yönetmek adına farklı stratejik çözümler geliştirmeleri, olası riskleri önceden öngörerek önlem almaları ve proaktif yaklaşımları ortaya çıkarmaları amacıyla kilit ipuçları ve yöntemlerin paylaşıldığı program gerçekleştirilmiştir.

Global trendler, güncel iş modelleri ve stratejik yaklaşımlar, farklı örnek ve uygulamalar ile program içeriği zenginleştirilmiştir. Etkili planlama, sonuç odaklılık, yöndeş hareket etme ve bütünsel yaklaşımların sürdürülebilir başarıya ulaşmadaki önemi noktasında kazanımlar elde edilmiştir.

Uygulamalar:Ön hazırlık, uygulamalı çalıştay

Süre : 1 hafta

Liderlik, İş Geliştirme, Yetkinlik Geliştirme

Türkiye'nin üçüncü büyük firması olan firmanın satış liderlerinin katıldığı uygulamalı gelişim programı ve workshop çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda iş geliştirmeye katkı sağlamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak hedeflenmiştir.

Satış yetkinlik çerçevesi oluşturularak satış liderleriyle paylaşılmıştır. Ayrıca, iş geliştirme ve müşteri memnuniyeti artışıyla ilgili kilit mesaj ve teknikleri öğrenerek ekiplerine öğretmek ve bölgelerinde uygulamalarını sağlamak adına satış liderleri “eğiticinin eğitimi” programına katılmıştır.

Bu süreçte satış liderleri arasında ortak bakış açısı oluşturularak tüm uygulamaların kültür haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programı, çalıştay, sistematik geliştirme

Süre : 3 ay

Kimler için Yaptık?

  • EREN ENERJİ
  • Prysmian Group
  • WILO TÜRKİYE
  • SHELL TÜRKİYE
  • PETROL OFİSİ

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

PURA VIDA LUXURY TRAVEL

Yaşam anlamla donatıldığı ölçüde güzeldir. Yeni değerler ortaya çıkarmak, olumlu olana odaklanmak, sade ve yalın bir bakış açısıyla üretmek, geliştirmek, yeni fikirlerle ve tecrübe paylaşımıyla yaşamı zenginleştirmek ona anlam katar.

Biz de Onda Consultancy olarak «Pura Vida» felsefesiyle; yeni değerleri ortaya çıkarmaya, yeni fikirler ve tecrübe paylaşımı ile ilham vermeye, gelişime, dönüşüme ve üretmeye odaklanarak sizlerin yaşamlarına anlam katmayı amaçlıyoruz.

Lüksü nasıl en sade şekilde deneyimleyebilirsiniz?
With our Pura Vida programs…

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR