Ne Yapıyoruz?

Kağıt, kırtasiye, orman ürünleri ve ambalaj sektörü dinamiklerine yönelik bilgi birikimi ve tecrübemizi, güncel içerik ve uygulamalarla birleştirerek kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında bütünsel çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Storytelling in Business

Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile kağıt, kırtasiye, orman ürünleri ve ambalaj sektörü özelinde, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Şirket dinamikleri doğrultusunda geliştirilen stratejilerin hikayelerle güçlendirilmesini sağlayarak gerçekleştirilen uygulamaların etkilerini ve sonuçlarını takip ediyoruz. Hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Kurumsal Analiz ve Verimlilik

Tüm yapıyı çok yönlü ve kapsamlı olarak analiz ederek kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi ve verimliliğin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Odaklanılacak öncelikli konular doğrultusunda stratejik yol haritasını oluşturarak kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını belirliyoruz ve uygulanmasına destek sağlıyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak şirketlerin başarı hedeflerine ulaşmaları ve sürdürülebilirliği sağlamaları adına etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz. Gerçek anlamda bakış açısını zenginleştiren, hedefe ulaşmaya ivme katan, sonuç odaklı çalışmaları ortaya çıkarıyoruz.

Hedeflerle Yönetim

Şirket kurumsal stratejileri doğrultusunda tümdengelim yöntemi ile bireysel hedef kartlarının oluşturulması, hedeflerin tüm organizasyona yayılımının sağlanması ve hedeflerle yönetim uygulamalarının kültür haline dönüştürülmesi adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Sektörün öncelikleri doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi, etkili yönetilmesi ve ulaşılan sonuçların izlenmesini kolaylaştıracak sistematikler geliştiriyoruz. Hedeflerin strateji ve performans ile bütünselliğini ve entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz.

Risk Analizi ve Risk Yönetimi Kültürü

Sektörün içsel dinamiklerinden ve sektörel etkileşimlerden yola çıkarak, şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde çok yönlü değerlendirmeler ve doğru öngörülerle potansiyel riskleri tanımlıyoruz. Risk yönetiminde yeni dinamiklerin ve anlayışların şirket kültürü ile entegrasyonunu sağlayarak tüm şirket içerisinde risk yönetimi kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını gerçekleştiriyoruz.

Liderlik Kültürü

Etkili liderlik yaklaşımlarının kurumsal performansa yansıtılması, paylaşılan liderlik kültürünün oluşturulması ve tüm organizasyona yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bütünsel Performans Yönetimi

Kurumsal strateji ve önceliklerle entegre edilmiş performansın sürekliliğini sağlayacak etkili bir yapının kurgulanması yanı sıra strateji, hedefler ve yetkinlikler arasında entegrasyonun oluşturulması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. RACA© Performans Yönetimi Sistemi ile bütünsel bir yapı oluşturarak etkili ölçümler gerçekleştiriyoruz. Sektörün ihtiyacı ve öncelikleri doğrultusunda çalışanların potansiyelinin en üst noktada geliştirilmesine zemin oluşturarak sürdürülebilir gelişimi hedefliyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz.Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, kaynak yönetimi ve planlama eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Kağıt, Kırtasiye, Orman Ürünleri ve Ambalaj alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
Süreç Yönetimi, Yetki Kontrol Sistematikleri, Hedeflerle Yönetim, Stratejiden Performansa©

Yazım, çizim, boyama ürünlerinde sektör lideri olan firma için kurumsal yapı analiz edilerek, tüm şirket genelinde iş süreçleri oluşturulmuştur. Süreçlerle bağlantılı yetki kontrol sistematikleri kurgulanmıştır.

Yönetim ekibi ile Stratejiden Performansa© Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Stratejik yol haritası hazırlanarak aksiyon adımları şekillendirilmiştir.

Proje yönetimi, iletişim, öncelik yönetimi, hedeflerle yönetim konularında uygulamalı programlar gerçekleştirilmiştir. Program içerikleri süreçlerdeki güçlü ve gelişim alanları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

“Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı” ilkeleri doğrultusunda, hedeflerle yönetim sistematikleri kurgulanmıştır. Hedeflerin izlenmesini kolaylaştıracak takip sistematikleri geliştirilmiştir. Yönetim ekibi ile belirli periyotlarda bir araya gelinerek hedeflerin etkililiği değerlendirilmiştir.

Uygulamalar: Kurumsal analiz, sistematik geliştirme, strateji çalıştayı, uygulamalı gelişim programları, hedeflerle yönetim çalıştayı

Süre : 2 yıl

Stratejik Öngörü, Strateji, Planlama

Yazım, çizim, boyama ürünlerinde sektör lideri olan firma için bağlı bulunduğu Holding tarafından organize edilen “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Firmanın Satış ve Satınalma bölümündeki yönetim ekiplerinin dahil olduğu program toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilmiştir ve 219 kişinin katılmıştır. Katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, VENTURO© Foresight Tool

Süre : 1 yıl

Kurumsal Dil, Ortak Değerler, İletişim, Yöneticilik ve Liderlik

50 yıldır, dünya genelindeki 15 fabrikası ile üretim yapmakta olan global firmanın Türkiye operasyonu için; şirket içerisindeki tüm çalışanların katılımıyla “Etkili İletişim, Takım Çalışması, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Etkili Yöneticilik ve Liderlik, Yüksek Performans için Geribildirim ve Durumsal Liderlik” konularında eğitim ve gelişim programları ve “Ortak Değerler ve Biz Bilinci Konferansları” gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışmalar ile şirket içerisinde iletişim ve takım çalışmasının daha da güçlendirilmesi, ortak kurumsal dilin ve birlikte çalışma kültürünün oluşturulması, bütünsel bakışın geliştirilmesi, ortak değerler, paylaşılan kültür, biz bilinci, liderlikte etkililiğin ve yönetsel farkındalığın arttırılması açısından önemli faydalar sağlanmıştır.

Uygulamalar: Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, konferanslar

Süre : 1 yıl

Kurumsal Analiz, Yetkinlik Değerlendirme

Sektördeki faaliyetlerini 25 yıldır sürdüren şirket için kurumsal analiz uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, kurumsal analiz sürecinde şirketin güçlü ve gelişim alanları ile öncelikli konuları açık bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Aksiyon ve gelişim planlarını içeren stratejik yol haritası hazırlanmıştır.

Kurumsal hedefler ve stratejiler doğrultusunda müşteri odaklı yapının etkililiğinin sağlanması ve bütünsel bakış açısıyla doğru noktalara odaklanılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, satış ve pazarlama ekibinin yetkinlikleri çok yönlü yöntemlerle değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirliği sağlamak adına bireysel gelişim planları hazırlanmıştır.

Gerçekleştirilen tüm çalışmalar ile şirketin performansını ve verimliliğini arttıracak uygulamaların temeli oluşturulmuştur.

Uygulamalar: Analiz, çalıştay, yetkinlik değerlendirme

Süre : 2 ay

Kimler için Yaptık?

  • Adel (Faber-Castell ortaklığı)
  • Jokey Grup
  • Ekerler Ambalaj

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR