Kurumsal Analiz ve Verimlilik

Sektör ve şirket dinamikleri doğrultusunda, tüm yapıyı çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde analiz ederek kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi ve verimliliğin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Büyük resmi net olarak ortaya çıkararak odaklanılacak öncelikli konuları netleştiriyoruz. “Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı” ilkelerine göre stratejik yol haritasını şekillendirerek kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hazırlıyoruz.

Strateji Planlama, Yönetme ve Stratejinin Yayılımı

En önemli yetkinliğimiz ve uzmanlığımız strateji tasarlamaktır. Şirket kültürü ile uyumlu, tüm yönetici ve çalışanların sürece dahil edildiği, ölçüm metriklerinin netleştirildiği bir yapıyı tüm detayları ile titizlikle tasarlıyoruz. Değer odaklı ve sonuç odaklı yaklaşımlar arasında dengeyi sağlıyoruz.

Şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemelerini, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü sorgulamalarını, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmelerini sağlayarak etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz.

Bütünsel yaklaşımlar ile tüm organizasyonu kapsayan strateji planlarını hazırlayarak stratejinin tüm organizasyona yayılmasını ve etkililiğini gerçekleştiriyoruz. Stratejinin uygulamadaki sonuçlarını ölçümleyerek hedeflenen başarıya ulaşılması ve sürdürülebilirlik noktasında destek sağlıyoruz.

Hedeflerle Yönetim

Şirket kurumsal stratejileri doğrultusunda tümdengelim yöntemi ile bireysel hedef kartlarının oluşturulması, hedeflerin tüm organizasyona yayılımının sağlanması ve hedeflerle yönetim uygulamalarının kültür haline dönüştürülmesi adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

Şirket strateji ve öncelikleri doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi, etkili yönetilmesi ve ulaşılan sonuçların izlenmesini kolaylaştıracak sistematikler geliştiriyoruz. Hedeflerin strateji ve performans ile bütünselliğini sağlayarak entegrasyonu gerçekleştiriyoruz.

Risk Analizi ve Risk Yönetimi Kültürü

Şirket kurumsal stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde çok yönlü değerlendirmeler ve doğru öngörülerle potansiyel riskleri tanımlıyoruz. Etkili risk değerlendirme metodolojileri ile riskleri derecelendiriyoruz.

Risk yönetiminde yeni dinamiklerin ve anlayışların şirket kültürü ile entegrasyonunu sağlıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz bütünsel ve sıra dışı uygulamalar ile risk yönetiminde etkililiğin arttırılmasına katkıda bulunuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar ile şirket içerisinde risk yönetimi kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak konularda yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Yalın, sade, işbirlikçi ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştiriyoruz. Projelerin her aşamasında mentorluk uygulamaları ile destek sağlıyoruz. Çevik proje yönetimi anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini hedefliyoruz. Sonuç odaklı, fark yaratan ve değer katan projelerin ortaya çıkarılarak yapılan her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetki Kontrol Çerçevesi

Operasyonel karar alma süreçlerine ivme katan, şeffaf bir yapılanmanın kurgulanması adına maddi/maddi olmayan onay, yetki ve karar mekanizmalarını tanımlıyoruz. Şirket içerisinde ortak lisan birliği geliştirerek yetki çerçevelerini netleştiriyoruz.

Sektör dinamikleri, şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde yetki ve sorumluluk dengesinin sağlıklı bir şekilde işlemesini hedefliyoruz.

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

PURA VIDA LUXURY TRAVEL

Yaşam anlamla donatıldığı ölçüde güzeldir. Yeni değerler ortaya çıkarmak, olumlu olana odaklanmak, sade ve yalın bir bakış açısıyla üretmek, geliştirmek, yeni fikirlerle ve tecrübe paylaşımıyla yaşamı zenginleştirmek ona anlam katar.

Biz de Onda Consultancy olarak «Pura Vida» felsefesiyle; yeni değerleri ortaya çıkarmaya, yeni fikirler ve tecrübe paylaşımı ile ilham vermeye, gelişime, dönüşüme ve üretmeye odaklanarak sizlerin yaşamlarına anlam katmayı amaçlıyoruz.

Lüksü nasıl en sade şekilde deneyimleyebilirsiniz?
With our Pura Vida programs…

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR