Ne Yapıyoruz?

Metaller ve Madencilik sektörü dinamiklerine yönelik bilgi birikimi ve tecrübemizi, güncel içerik ve uygulamalarla birleştirerek kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında değer yaratan bütünsel çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz. Kurumsal değişimi ve dönüşümü hızlandıracak yeni yetkinlik setleri ile bütünselliği oluşturuyoruz.

Storytelling in Business

Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile metaller ve madencilik sektörü özelinde, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Şirket dinamikleri doğrultusunda geliştirilen stratejilerin hikayelerle güçlendirilmesini sağlayarak gerçekleştirilen uygulamaların etkilerini ve sonuçlarını takip ediyoruz. Hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Bu kapsamda sektörün algısını değiştiren, farklılaştıran ve değer yaratan etkili çalışmalar ortaya çıkarıyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak şirketlerin başarı hedeflerine ulaşmaları ve sürdürülebilirliği sağlamaları adına etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz. Gerçek anlamda bakış açısını zenginleştiren, hedefe ulaşmaya ivme katan, sonuç odaklı çalışmaları ortaya çıkarıyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz.

Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, kaynak yönetimi ve planlama eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Metaller ve Madencilik alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
Ortak Değerler, Kültür, İletişim

150 yıldır sektörde yer alan ve 150’den fazla ülkede aktif olarak faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu için; yönetici ve kilit çalışanların katılımıyla, “Ortak Değerler, Kültür ve İletişimde Etkililik” konularında programlar gerçekleştirilmiştir.

Ön hazırlık çalışmaları sonrasında şirkete özgün olarak program içerik tasarımları ve uygulamalar geliştirilmiştir. Bu kapsamda, şirket içinde iletişim ve işbirliğinin arttırılmasına, yöndeşlik ve biz bilinci ile kurumsal değerlerin içselleştirilerek dışa yansıtılmasına ve paylaşılan bir kültür oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.

Şirket çalışanlarının aktif katılımı ile hep birlikte yeni değerler ortaya çıkarılarak iş süreçlerine ivme katan uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 1 ay

Storytelling in Business

10 yılı aşkın süredir sektörde hizmet veren ve global anlamda faaliyetlerini sürdüren firmanın satış ve pazarlama süreçlerinde değer yaratmak ve hikayelerin gücünü kullanarak farkındalık oluşturmak adına şirket satış ekibinin katılımıyla, Storytelling in Business konferans programı gerçekleştirilmiştir.

Danışmanlık perspektifi ile en güncel bilgiler ve en yeni trendler anlatılarak satışta hikayelerin etkisini kalıcı kılmak noktasında bakış açılarını zenginleştiren, ilham veren fikirlerin ve farklı bir vizyonun ortaya çıkmasına temel olan kilit ipuçları ve yaklaşımlar paylaşılmıştır.

Uygulamalar: Ön hazırlık, konferans programı

Süre : 1 hafta

Kimler için Yaptık?

  • Sandvik
  • Galva Metal

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR