Ne Yapıyoruz?

Teknoloji, medya, iletişim sektörü için güncel içerikler ve uygulamalarla kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında değer yaratan bütünsel çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Onda Consultancy olarak değişken iş ortamı içinde teknoloji ve iletişim stratejilerinin kısa ve uzun vadeli sonuçlarını öngörebilmek adına müşterilerimizin işlerine değer katma sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü zorluk için proaktif yaklaşımla çözüm üretmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulması, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Storytelling in Business

Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile teknoloji, medya, iletişim sektörü özelinde, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Marka hedeflerine uygun stratejilerin geliştirilerek hikayelerle güçlendirilmesini sağlayarak gerçekleştirilen uygulamaların etkilerini ve sonuçlarını takip ediyoruz. Hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Storydoing in Business

Sektördeki en güncel trendleri takip ederek müşteri deneyimini zenginleştiren etkili marka hikayelerini ortaya çıkarıyor ve uyguluyoruz. Müşteri odaklı, markanın ve şirketin başarısını tetikleyen strateji ve çözümler geliştirerek müşteri deneyiminin farklılaştırılmasını sağlıyoruz. Gerçek marka hikayelerinin etkisini ve ortaya çıkardığı sonuçları ölçümleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürü ve önceliklerini dikkate alarak, hızla değişen pazar dinamikleri doğrultusunda şirketlerin sürdürülebilir avantaj elde etmesi ve farkındalık oluşturması adına etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz.

Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, kültür ve ortak değerler, problem çözme, proje yönetimi, güçlü anlatım ve etkileme eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

Teknoloji, Medya, İletişim alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
İletişim, Öncelik Yönetimi, Güçlü Anlatım ve Etkileme

179 yıllık köklü bir geçmişe sahip, 81 ilde 32.499 çalışanı ile hizmet veren firmanın iç iletişim ekibinin katılımıyla spesifik, ölçümlenebilir ve yetkinlik bazlı gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda; etkili iletişim, öncelik yönetimi, planlama ve güçlü anlatım ve etkileme konularını içeren programlar yer almıştır. Katılımcıların beklentilerine ve önceliklerine en üst düzeyde cevap veren programda, tüm altyapı, içerik ve uygulamalar firma özelinde tasarlanmıştır.

Güncel iş modelleri, global trendler, sistematik düşünce ve yenilikçi bakış açıları ile katılımcıları öğrenme süreçleri hızlandırılmıştır. Her program sonunda eğitim etkililiğini ve gelişim sürecini ölçümleyen uygulamalarla yetkinlik gelişiminin sürekliliği sağlanmıştır.

Uygulamalar: Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, izleme ve geliştirme

Süre : 3 ay

Kültür ve Ortak Değerler, İletişim, Fikir Satışı

73 ülkede 110.000’den fazla çalışanı ile dijital dönüşümün global liderleri arasında yer alan firmanın Türkiye operasyonu için şirket içerisinde yer alan kilit yönetici ve çalışanların katılımıyla gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, şirket özelinde tasarlanan program altyapısı, özgün içerikler ve vaka uygulamaları ile farkındalık yaratan bir çalışma süreci tamamlanmıştır. Güçlü ve profesyonel etki oluşturmak, yeni iş fırsatlarını yakalamada proaktif olmak, iletişim süreçlerini etkili yönetmek, fikir satışı süreçlerinde etkililiği sağlayarak akılda kalıcı sunumlar yapmak konularında önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Gerçekleştirilen tüm çalışmaların kültür haline dönüşmesi ve iş yapış biçimi olarak benimsenmesi hedeflenmiştir.

Uygulamalar: Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, vaka analizleri

Süre : 2 ay

Stratejiden Performansa©, Strateji Geliştirme

Dünyanın lider teknoloji sağlayıcıları arasında yer alan 160.000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu için satış ve pazarlama süreçlerinin değerlendirilmesi ve etkili stratejilerin geliştirilmesi adına yönetici ve kilit çalışanların katılımıyla Stratejiden Performansa© Programı kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yönetici ve çalışanların belirlenen strateji doğrultusunda yöndeş olarak hedeflere hizalanması, odaklanılacak öncelikli konuların ve aksiyonların netleştirilmesi, sektörde fark yaratacak çözümlerin ve yeni fikirlerin üretilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında güçlü ve gelişim alanları, odaklanılacak öncelikli konular, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon adımları net bir şekilde ortaya çıkarılarak etkili stratejik yaklaşımlar geliştirilmiştir.

Uygulamalar: Ön hazırlık, analiz, çalıştay uygulaması

Süre : 1 ay

Storytelling in Business

Dünya çapındaki merkezleriyle, 25 ülkede 8.000’den fazla çalışanı ile faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu için; insan kaynakları ekibinin katılımıyla, işveren markasının güçlendirilmesi ve hikayelerin gücünden yararlanılarak insan kaynakları uygulamalarında kalıcı bir etki oluşturulması adına uygulamalı konferans programı gerçekleştirilmiştir.

Danışmanlık perspektifi ile en güncel ve en yeni insan kaynakları trendleri anlatılarak işveren markasını oluşturmak ve güçlendirmek noktasında bakış açılarını zenginleştiren, değer katan fikirlerin ve farklı bir vizyonun ortaya çıkmasına temel olan kilit ipuçları ve yaklaşımlar paylaşılmıştır.

Uygulamalar: Ön hazırlık, konferans programı

Süre : 1 hafta

Kurumsal Analiz, Üst Düzey Yönetici Mentorluğu, Gelişim Programları

Marka çözümleri ajansı olarak hizmet veren firma için Stratejiden Performansa© Programı kapsamında kurumsal analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda, güçlü alanlar ve gelişim alanları açıkça belirlenmiş ve odaklanılacak öncelikli konular belirlenmiştir. Kısa-orta-uzun vadeli aksiyon adımlarını içeren Stratejik Yol Haritası hazırlanmıştır.

Üst yönetime yönelik üst düzey mentorluk uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öncelik yönetimi ve etkili planlama, iletişim, takım çalışması konularında tüm çalışanların katılımıyla gelişim programları tamamlanmıştır.

Gerçekleştirilen tüm uygulamalar ile yönetim ekibi ve çalışanlar arasında bütünsel bakış açısı ve yöndeşlik sağlanmıştır.

Uygulamalar: Analiz, çalıştay, uygulamalı gelişim programları, yönetici mentorluğu

Süre : 6 ay

Kimler için Yaptık?

  • Türk Telekom
  • ATOS TÜRKİYE
  • FUJITSU TÜRKİYE
  • ITELLIGENCE TÜRKİYE
  • Dükkan Creative

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR