Ne Yapıyoruz?

Ülkemiz ilaç ve sağlık sistemleri sektörü dinamiklerine yönelik bilgi birikimimizi global ölçekteki tecrübemiz ile birleştirerek kültür, strateji, liderlik ve performans alanlarında bütünsel uygulamalar gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal Kültür ve Değerler

Şirket stratejileri ve öncelikleri çerçevesinde, kültürel değişim süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilerek paylaşılan kültürün oluşturulmasına, kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Yönetici ve çalışanlar arasında ortak kurumsal dilin oluşturulmasını, kurum kültürü ve değerlerinin tüm yapıya yaygınlaştırılmasını ve yöndeşliği sağlıyoruz.

Storytelling in Business

İlaç ve sağlık sistemleri özelinde, Piano© Storytelling in Business Modelimiz ile, en güncel içeriklerle spesifik uygulamaları tasarlıyoruz. Gerçekleştirilen uygulamaların sahadaki yansımalarını ve sonuçlarını takip ederek hikayeleştirme yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

Sektördeki şirketlerin doğru stratejik öngörülerle ilerlemeleri, bütünsel bakış açısıyla çok yönlü analizler gerçekleştirmeleri, görülmeyeni görerek risklerini de bu kapsamda değerlendirmeleri adına uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Saha ve bölge dinamiklerini dikkate alarak etkili senaryo planlamaları oluşturuyoruz ve gerçek anlamda bakış açısını zenginleştiren, sonuç odaklı çalışmaları ortaya çıkarıyoruz.

Kapsayıcı ve İşbirlikçi Liderlik Uygulamaları

Belirsizlik ve riskin yüksek olduğu durumlarda kapsayıcı ve işbirlikçi liderlik uygulamaları ile etkililiğin arttırılması, öngörülemeyen durumların yönetilmesine katkı sağlayacak aksiyonların belirlenmesi ve kapsayıcı bir kültürün oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Proje Yönetimi Mentorluk Uygulamaları

Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması, mevcut projelerin etkili şekilde yönetilmesi, şirket çalışanları arasında iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına proje yönetimi mentorluk uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Yalın, sade ve özgün bir anlayışla; şirket özelinde spesifik proje yönetimi sistematikleri geliştirerek her uygulamanın kültür haline dönüştürülmesine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Yönetimi (VENTO©)

Şirket içerisinde mevcut yetkinlik düzeylerini etkili ölçüm araçlarıyla çok yönlü analiz ederek bireysel yetkinlik gelişim planlarını hazırlıyoruz ve uyguluyoruz. Sektör ve saha dinamiklerinin gereklilikleri kapsamında, yeni yetkinlik setlerinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlıyoruz. VENTO© Yetkinlik Yönetimi Modeli ile yetkinlik gelişiminin sürekliliğini sağlayacak sistematikleri kurguluyoruz.

Bireysel yetkinlik gelişimini; iletişim, öz sorumluluk, öncelik yönetimi, geri bildirim kültürü, liderlik, strateji, problem çözme, proje yönetimi, müzakere, güçlü anlatım ve etkileme eğitim programları ile destekliyoruz.

Ne Yaptık?

İlaç ve Sağlık Sistemleri alanındaki başarı hikayelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Müşterilerimizin gizli bilgilerine duyduğumuz saygı nedeniyle, uygulama içerikleri özet olarak, ana hatları ile belirtilmiştir.
Problem Çözme, Öngörü, İletişim, Kültür

850 kişilik uzman kadrosu ile ülkemizde faaliyet gösteren köklü ve lider firmanın bölge satış ekiplerinin katılımıyla “yaratıcı problem çözme, öngörü ve iletişim” konularında gelişim programları gerçekleştirilmiştir. Konuların doğru analiz edilerek yaratıcı problem çözme yöntemlerinin geliştirilmesi, doğru öngörülerle hareket edilerek problemlerin oluşmasının önlenmesi, etkili iletişimin gücü ile birlikte çalışma kültürünün güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına katkılar sağlanmıştır.

Özellikle, firma özelinde geliştirilen sistematikler ve metodoloji ile farklı bölgelerde görev yapan satış ekipleri arasında paylaşılan bir kültürün oluşturulması hedeflenmiştir.

Uygulamalar: Ön hazırlık, sistematik geliştirme, uygulamalı programlar

Süre : 3 ay

Problem Çözme, Öngörü, Kültür

100’den fazla ülkede 20.000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren firmanın Türkiye operasyonu için “Yaratıcı Problem Çözme ve Öngörü” konularında bölge satış ekiplerine yönelik gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Proaktif yaklaşımlar ve doğru öngörüler ile problem çözme sürecinde yaratıcılığın ve etkililiğin arttırılması yanı sıra kültür haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Firma özelinde geliştirilen özgün metodoloji çerçevesinde yapılan somut uygulamalar ile sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlanmıştır.

Uygulamalar: Ön hazırlık, sistematik geliştirme, uygulamalı programlar

Süre : 1 ay

Stratejik Öngörü, Çeviklik, Karar Alma

Dünya genelinde 80’den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren firmanın Türkiye lokasyonunda, stratejik öngörü konusunda bakış açılarını zenginleştiren farklı yöntemlerin paylaşılması ve doğru öngörülerle etkili ve çevik kararların alınabilmesi adına programlar gerçekleştirilmiştir.

Bütünsel yaklaşımlar, çok yönlü ve özgün metodolojiler ile paylaşılan konuların doğrudan iş sonuçlarına yansıması ve sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Değişim süreçlerini etkili yöneterek proaktif yaklaşımlarla ve etkili öngörülerle doğru kararların çeviklikle, zamanında alınabilmesi yanı sıra stratejik aksiyonların geliştirilmesi konularında katkıda bulunulmuştur.

Uygulamalar: Ön hazırlık, sistematik geliştirme, uygulamalı programlar

Süre : 1 ay

Satış Performans Yönetimi, Koçluk Uygulamaları, Liderlik

Alanında 20 yılın üzerinde deneyime sahip global şirketin Türkiye lokasyonu için; saha performansının bütünsel olarak ölçümlenmesi adına satış performans sistematikleri kurgulanmıştır. Performansın sürekliliğini sağlamak için saha koçluk sistematikleri geliştirilmiştir. Gelişim süreci bölgesel saha koçlukları ile izlenmiştir.

Globalde gerçekleşen uygulamalar, Türkiye lokasyonu özelinde, kültür ile uyumlu şekilde kitap haline getirilmiştir. Liderlik, koçluk, öncelik yönetimi, satış, iletişim konularında uygulamalı gelişim programları gerçekleştirilmiştir.

Bütünsel ve yöndeş mesajlar, izleme ve geliştirme çalışmaları ile tüm uygulamaların kültür haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

Uygulamalar: Sistematik geliştirme, saha koçlukları, uygulamalı eğitim programları, izleme ve geliştirme, ölçümleme

Süre : 4 yıl

Satış Performans Koçluğu

3000 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren global şirketin Türkiye lokasyonu için satış performans koçluğu sistematikleri kurgulanmıştır.

Performansın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla saha koçluğu sistematikleri tasarlanmıştır. Saha koçluğu uygulamaları ile gelişim süreci bölgesel olarak izlenmiştir.

Koçluk ve takip uygulamaları ile gerçekleştirilen tüm uygulamaların kültür haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Uygulamalar: Sistematik geliştirme, saha koçluğu, takip ve geliştirme, ölçümleme

Süre : 4 ay

Strateji Geliştirme, Stratejiden Performansa©, Koçluk ve Mentorluk

80 ülkede faaliyet gösteren global firmanın Türkiye operasyonu için; Stratejiden Performansa© programı kapsamında, analiz çalışmaları ve strateji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Stratejik yol haritası şekillendirilmiştir ve aksiyon planları hazırlanmıştır. Stratejinin performansa dönüşmesini hızlandıracak yapı taşları tamamlanmıştır.

Üst yönetim için koçluk ve mentorluk uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Uygulamalar: Analiz, strateji çalıştayı, koçluk ve mentorluk uygulamaları

Süre : 1 yıl

Bölge Yönetimi, Satış Geliştirme- Proje Yönetimi Mentorluğu, Strateji

Ürünleri 135 ülkede yer alan global firmanın Türkiye operasyonu için; firma dinamikleri ve öncelikleri ile uyumlu program içerikleri tasarlanarak bölge satış yöneticileri için Bölge Yönetiminde Etkililik Programları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, iletişim, liderlik, koçluk, öncelik yönetimi konuları ele alınmıştır.

Bölge dinamikleri dikkate alınarak proje grupları oluşturulmuştur. Proje mentorluğu yapılarak programların sahaya yansıması hedeflenmiştir. Ortaya çıkarılan projelerin sağladığı katma değerler ölçümlenmiştir.

Merkez satış ve pazarlama yöneticileri için; stratejik düşünme, durumsal liderlik, güçlü anlatım konularında stratejinin performansa dönüşümünü hızlandıracak gelişim çalışmaları yapılmıştır.

Uygulamalar: Ön hazırlık, uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu

Süre : 1 yıl

Entegre Müşteri Yönetimi, Satış Performans Yönetimi

Üretim tesisleriyle birlikte 60 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren sektörün öncüsü global firmanın Türkiye lokasyonu için; satış yönetimi ve entegre müşteri yönetiminde etkililiği arttırmak adına programlar gerçekleştirilmiştir.

Farklı bölgelerdeki satış ekiplerinin katılımıyla sektör ve saha dinamikleri çerçevesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen programlarla sahada ortak dil oluşmasına, kültür haline dönüşmesine, ölçümlemeye yanı sıra bütünsel bakış açısının geliştirilmesine ivme kazandırılmıştır.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 3 ay

Kişisel Liderlik, Öz Sorumluluk, Proje Yönetimi

125 yıllık geçmişi olan, 28.000 çalışanı ile faaliyet gösteren global firmanın Türkiye lokasyonu için “Kişisel Liderlik, Öz Sorumluluk ve Proje Yönetimi” programları gerçekleştirilmiştir.

Saha dinamikleri dikkate alınarak özgün olarak tasarlanan ve tamamen uygulamalı olarak gerçekleştirilen programlar ile kişisel farkındalığın kurumsal farkındalığa dönüştürülmesi ve iş yapış biçimlerine yansıtılması konularında katkılar sağlanmıştır.

Firma özelinde geliştirilen Proje Yönetimi Sistematikleri saha uygulamalarında etkili olarak kullanılmıştır.

Uygulamalar: Ön hazırlık, sistematik geliştirme, uygulamalı gelişim programları

Süre : 6 ay

Stratejik Öngörü, Strateji, Planlama

201 yatak kapasitesi ile tüm branşlarda hizmet veren hastane için bağlı bulunduğu Holding tarafından organize edilen “Stratejik Öngörü ve Planlama Programları” gerçekleştirilmiştir.

Firmanın Satış ve Satınalma bölümündeki yönetim ekiplerinin dahil olduğu program toplamda 21 grup olarak gerçekleştirilmiştir ve 219 kişinin katılmıştır. Katılımcıların stratejik öngörü konusundaki bakış açılarını zenginleştirici farklı yöntem ve teknikler uygulamalarla paylaşılmıştır. Doğru öngörülerle etkili planlamaların ortaya çıkarılması adına bütünsel yaklaşımların nasıl uygulanacağına ilişkin ortak bir lisan geliştirmek hedeflenmiştir.

Programlar ile ortak bir sinerji sağlanarak, farklı şirket katılımcıları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşmiştir.

Uygulamalar: Analiz, uygulamalı gelişim programları, VENTURO© Foresight Tool

Süre : 1 yıl

Güçlü Anlatım ve Etkileme

150 yıllık tecrübesi ile alanında dünya lideri firmanın Türkiye lokasyonu için satış ekibinin katılımıyla Güçlü Anlatım ve Etkileme Programı gerçekleştirilmiştir.

Program, şirketin öncelikleri doğrultusunda özel olarak tasarlanmıştır. Etkili uygulamalar ile desteklenerek güçlü anlatım ve etkileme teknikleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Katılım ekibi arasında ortak dilin geliştirilmesine ve ortak kültürün oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 1 hafta

Takım Çalışması ve İşbirliği

Takım Çalışması ve İşbirliği Programı, dünyanın önde gelen biyofarma şirketinin Türkiye lokasyonu için kilit yönetici ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Program içeriği şirket özelinde tasarlanarak özgün uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

İletişim, işbirliği, farkındalık artışı, bütünsel bakış açısının geliştirilmesi ve takım ruhunun oluşturulması konularında katkıda bulunulmuştur.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 1 hafta

Yöndeşlik, Farkındalık, İşbirliği, Takım Ruhu

100 yıllık bilgi ve tecrübesi ile faaliyetlerine devam eden hastane için uygulamalı gelişim programı gerçekleştirilmiştir. Programa farklı birimlerden kilit yöneticiler ve çalışanlar katılmıştır.

Tüm çalışanlar arasında yöndeşliğin sağlanmasına, hizmette farkındalığın arttırılmasına, takım ruhunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur.

Program içeriği ve tüm uygulamalar, program öncesinde gerçekleştirilen çok yönlü analiz çalışmaları sonucunda, özgün olarak tasarlanmıştır. Elde edilen tüm veriler bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilerek paylaşılan kilit mesajların içselleştirilmesini hızlandırmak amacıyla gerçek örneklerle entegre edilmiştir.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 2 hafta

Bütünsel Bakış ve Entegrasyon, Öncelik Yönetimi, Strateji Geliştirme

Tüm dünyada 20 yıllık tecrübesi ile çok az rastlanan hastalıkların tedavisi için yenilikçi yöntemler geliştiren, alanında etkili çalışmalar yapan, nadir hastalıklar alanında araştırma ve geliştirmeye önem veren global firmanın Türkiye lokasyonu için; tüm yönetici ve çalışanların katılımıyla uygulamalı gelişim programları ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Özgün olarak tasarlanan program içerikleri ve uygulamalar ile yönetici ve çalışanlar arasında bütünsel bakış açısı ve entegrasyonun sağlanmasına, takım ruhunun güçlendirilmesine, paylaşılan kültürün oluşturulmasına ve öncelik yönetiminde etkililiğin arttırılmasına katkıda bulunmuştur.

Nadir kalıtsal hastalıklar ve yetim ilaçlar konusunda farklı uzmanlık ve deneyime sahip çekirdek bir akademik grubun katılımıyla strateji çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda güçlü alanlar, tanı ve tedavide karşılaşılan zorluklar, olası çözümler değerlendirilmiştir. Söz konusu alanda farkındalık yaratılmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanmıştır.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları, çalıştay

Süre : 3 ay

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama

1999 yılından itibaren 400 kişilik ekibi ile Türkiye’de faaliyetlerine devam eden, ilaçları dünya genelinde 100’den fazla ülkede satılan ve 16 ülkede üretim yapan yenilikçi ve araştırmacı global firmanın Türkiye operasyonu için Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama Programları gerçekleştirilmiştir.

Program öncesinde ön hazırlık çalışmaları kapsamında soru formu uygulaması yer almıştır. Bölge satış ekipleri ve yöneticilerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirilen programların içerik ve altyapısı, katılımcıların ihtiyaçları, öncelikleri ve beklentileri doğrultusunda, bölge dinamiklerine uygun olarak tasarlanmıştır.Venturo© Senaryo Planlama Modeli çerçevesinde katılımcılar kendi bölgeleriyle ilgili öncelikli konuları dikkate alarak çözüm önerileri ve stratejik yaklaşımlar geliştirmiştir.

Stratejik Öngörü ve Senaryo Planlama konusunda katılımcıların bilgilerini derinleştiren, bakış açılarını zenginleştiren sistematik yaklaşımlar, güncel bilgi ve örneklerle ortak bakış açısının oluşturulması ve kültür haline dönüştürülmesi noktasında katkı sağlanmıştır.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları

Süre : 2 ay

Proje Yönetimi

100 yılı aşkın bilimsel uzmanlığı ile, dünya çapında 20’den fazla ülkede yenilikçi ürün ve hizmetlerini sunan, 15.000 çalışanı ile birlikte global anlamda faaliyetlerine devam eden firmanın Türkiye operasyonu için Proje Yönetiminde Etkililik Programları gerçekleştirilmiştir.

Teorik ve pratik bilgilerin hibrit bir şekilde entegre edildiği 4 oturumdan oluşan süreç online olarak yürütülmüştür.

Bu kapsamda; proje yönetimi ile ilgili sistematiklerin paylaşıldığı teorik oturumlar şirket kurumsal stratejileri çerçevesinde belirlenen projelerden oluşan uygulamalı oturumlar ile desteklenmiştir.

Gerçekleştirilen uygulamalar ile; tüm katılımcılar arasında ortak lisan ve bakış açısı geliştirilmesine, proje yönetimi kültürünün oluşturulmasına yanı sıra proje yönetimi süreçlerinde sistematik bir şekilde ilerleyerek şirkete gerçek anlamda katkı sağlayacak somut projelerin ortaya çıkarılmasına fayda sağlanmıştır.

Uygulamalar: Hazırlık, uygulamalı gelişim programları, proje mentorluğu

Süre : 4 ay

Kimler için Yaptık?

 • GENSENTA (önceki MUSTAFA NEVZAT İLAÇ)
 • Amgen
 • Lundbeck Turkey
 • ACTELION TÜRKİYE
 • Nestlé Health Science
 • NOVO NORDISK TÜRKİYE
 • Recordati İlaç
 • NOVARTIS TÜRKİYE
 • ABBVIE TÜRKİYE
 • ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
 • Théa Pharma
 • Bristol-Myers Squibb
 • AMERİKAN HASTANESİ
 • BioMarin
 • ASTRAZENECA TÜRKİYE
 • DAIICHI-SANKYO TÜRKİYE

98%

Müşteri Memnuniyeti

220

İş Projesi

940

Sağlanan Rehberlik

25

Kazanılan Ödül

SON HABERLER

EĞİTİM PROGRAMLARI

İş dünyasında yaşanan hızlı değişimlerden ve gereksinimlerden yola çıkarak eğitim programlarımızı oluşturduk. Kültür, Strateji, Liderlik ve Performans alanlarında “iddialı içerikler” tasarladık.
Eğitimlerimizde bizlerle verimli ve keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkacaksınız.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız
RACA© PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Birlikte çalıştığımız, ülkemizin önde gelen firmalarının ihtiyaçlarından hareket ederek “RACA© Performans Yönetim Sistemi” yazılım programını geliştirdik. Danışmanlık alanındaki bilgi birikimi ve tecrübemizi entegre ettik ve çok yönlü bir ölçüm platformu oluşturduk.

RACA© Performans Yönetim Sistemi Stratejiden Performansa© modelimizin yeni bir süper gücüdür.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Nasıl yardım edebiliriz?

Bizimle İletişim Kurun
tr_TRTR
en_USEN tr_TRTR