(Bu makale Hürriyet Gazetesi Yenibirİş Dünyası’nda yayınlanmıştır.)

En küçük teknelerin her zaman yol gösteren bir pusulaya ihtiyacı vardır ama okyanus o kadar büyüktür ki, en büyük gemiler bile doğru limana ilerleyebilmek ve zamanında varabilmek için haritaya ve zorlu hava koşullarında kılavuza ve pusulaya ihtiyaç duyarlar.

İş hayatında başarıya ulaşmak için tek başımıza mücadele vermemiz zaman zaman ilerlemek yerine aynı noktada kalmamıza ve bazen de istediğimiz noktadan uzaklaşmamıza neden olabilir. Ancak yol gösteren bir ışık, yön gösteren bir pusula, yer gösteren bir harita bu zorlu ve mutlak başarı gerek tiren yolda ihtiyacımız olan desteği sağlayacak bir destek, bir koç.

Bu noktada ihtiyaçları doğru belirlemek, kişisel yetkinlikleri ve gelişim alanlarını ortaya çıkarabilmek ve koçluk çalışmalarının bireye, takıma ve yöneticiye kazandırdıklarını saptayabilmek çok önemli. Koçluk çalışmalarının çalışanı ve ekibi ileriye götüreceğine ve gelişimlerine katkı sağlayacağına olan inanç, az önce bahsettiğimiz mutlak başarının ilk adımı.
Eğer pusula bize yol gösteriyor ve aslında kendi çalışmamız ve gayretimizle geçebileceğimiz yolu kolaylıkla bulmamızı sağlıyor ise biz de dümeni sıkıca tutmalı ve doğru noktaya ulaşıncaya dek sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Konfüçyüs’ün şu sözü ilerlediğimiz yolda bizim de kişisel katkımızın öne-mini en iyi şekilde açıklıyor; “Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.”

Günümüz iş dünyasının dinamik yapısı içerisinde, giderek daha fazla sayıda kişi ve şirket koçluğa önem vermeye başladı. Çalışanlar artık bireysel başarının yanı sıra takımın başarısını ve kurumsal başarıyı da düşünmek durumundalar. “Rekabet” in yeni kuralları, “Başarı” nın yeni ve farklı tanımları ve tüm bu yenilikler içinde “Denge” sağlama zorunluluğu… İşte yaşanan tüm bu değişimler günümüz çalışanlarını ve şirketleri “gelişimi” sağlamak ve “başarıya ulaşmak” adına koçluğa yönlendirdi.

Charles Ketterin’in söylediği gibi ; “Olduğunuz yerde durarak ayağınızı sakatlamazsınız. Hızlandıkça ayağınıza bir şey olmasının şansı artar ama bir yerlere gitme şansınız da artar.”

Her şirketin yapısı ve başarı tanımı tıpkı bireyler gibi farklıdır, kendine özeldir. Koçluk da bu belirlenmiş başarı hedeflerine ulaşmak için yaygın olarak kullanılan etkili bir araçtır. Bu araç, amacına uygun “doğru” olarak kullanıldığında, hem kişisel gelişim hem de kurumsal gelişim açısından önemli etkiler yaratır.

Koçluk, gelişime yön verir!
Koçluk, gelişimin stratejik ve pratik yolunu çizer. Burada önemli olan nokta “amaçtır”. Neye ulaşmak istediğini net olarak bilen bir kişi için koçluk güçlü bir yardımcıdır. Doğru belirlenmiş yetkinlikler, kişisel gelişim alanları ve hedefler çerçevesinde yapılan koçluk uygulamaları deneyim, olgunluk ve bilgi birikimi kazandırır. İş ve yaşam dengesi sağlar. Deneme yanılma yöntemleri ile değil, doğru ve geçerli bir yöntemle zamanın hızına ulaşmak, her geçen gün değişen ve gelişen beklentilere cevap vermek ve sonu olmayan bir yarış içerisinde farkındalık kazanmak…

İşte koçlukla elde edilen bu önemli kazanımlar kişisel mutluluğu artırmaktadır. Mutlu ve pozitif bireylerden oluşan bir şirket düşünün… Bu enerji artışı, iş süreçlerinin etkinliğine ve verimliliğe yansır. Değişime ve gelişime hızla uyum sağlanır, belirlenmiş başarı hedeflerine ulaşmak kolaylaşır. Tüm bunlar, zaman içinde bir yaşam biçimi ve kültür haline dönüşür. Alan bugüne kadar yaptığım ve yapmakta olduğum gerek birebir koçluklarda gerekse işbaşı koçluğu uygulamalarında ortaya çıkan net tablo şudur ki,
“Rekabet” in yeni kuralları, “başarı” nın yeni ve farklı tanımları ve tüm bu yenilikler içinde “denge” sağlama zorunluluğu… İşte yaşanan tüm bu değişimler günümüz çalışanlarını ve şirketleri “gelişimi” sağlamak ve “başarıya ulaşmak” adına koçluğa yönlendirdi.

koçluk alan kişiler yaşam kalitelerini artırarak daha pozitif bir yapıya bürünüyorlar. Zor ve sıkıntılı konularda daha sakin, sağduyulu ve olumlu bir yaklaşım sergiliyorlar. Büyük resmi görmeleri kolaylaşıyor. Şirket hedefleri doğrultusunda yöndeş olarak hareket etmeye başlıyorlar. Özellikle, bilginin özümsenmesi, içselleştirilmesi ve işe yansıtılması ile öğrenmenin kalıcılığının arttığını, sürekliliğin sağlandığını saha koçluğu çalışmalarımızda bizzat yaşayarak gördük ve öğrendik.

Koçluk başarı için bir stratejidir! Kişilere farklı bakış açıları sunan, yeni yönler gösteren koçluk, kişisel gelişimi artırarak kurumsal gelişimi sağlar. İş geliştirmek ve uzun süreli etki sağlamak isteyen şirketler koçluğu gizli bir gelişim aracı olarak kullanırlar. Doğru stratejiler belirleyerek, stratejik yol haritaları ile aksiyon planları oluşturarak, “zamanında” ve “doğru” adımlar atarak hedefe odaklanma sağlanır. Tüm bunlarda gelişime önem veren, başarıya ulaşmak adına yaşam için öğrenmeyi kendine ilke edinmiş ve koçluklarla kişisel etkililiğini artırmış çalışanların payı büyüktür.

“Hayatın arenasında onurlar ve ödüller yaptıkları ile kendilerini gösterenlerin elindedir.” Aristoteles

Koçluk, kişisel yaşam kalitesini artırır, başarının ve gelişimin sürekliliğini sağlar. Bunlar için doğru analiz, doğru planlama, doğru hedef ve stratejileri belirleyerek en doğru yöntemleri uygulamak gereklidir. Gidilecek yön net olarak belirlendiğinde, uygulanacak program iyi tasarlandığında, strateji ve hedeflerle ilişkilendirildiğinde koçluk, başarıya ulaşılmasını kolaylaştırarak kişiye ve şirkete ciddi anlamda katkılar sağlar..

Ve koçluğun sağladığı etkiler adım adım ortaya çıkar, birdenbire değil… Nasıl ki, düzenli olarak spora devam ederseniz bunun olumlu etkilerini zaman içinde alırsınız, koçlukta da aynı şey geçerlidir. Düzenli sporla zamanla kendinizi daha sağlıklı hisseder, enerji seviyenizi yükseltirsiniz. Koçlukta da böyledir, yavaş yavaş ama kalıcı etkiler…

Önce güçlü ve gelişime açık yönlerinizi keşfetmeye başlarsınız, sonra kişisel hedefler koyarak bu hedeflere ulaşmak adına kaynak belirler yol haritası oluşturursunuz, bu yoldaki engelleri aşmaya başlarsınız, giderek artan cesaretiniz ve özgüveninizle yaşamınıza yeni yönler verirsiniz, yaşam kaliteniz artmaya başlar, tüm bunlar yaşam biçiminiz haline dönüşür ve yaşamınızdaki bu kalite ve denge işinizin yanı sıra etkileşimde bulunduğunuz tüm insanlara olumlu şekilde yansır.

Özetle, koçluk gelişim için bir fırsattır ve diğer gelişim araçlarından farklıdır. Birebir gelişimi sunan, kişiye özel olduğunu hissettiren ve sağlanan gelişimin iş süreçlerine ustalıkla yansıtmasını sağlayan, sadece kendisine değil, aynı zamanda takımın ve şirketin gelişimine de hizmet eden değerli bir fırsat…

Kişisel potansiyelinizi ortaya çıkarmak hayatınıza yeni yönler vermek, farklı ve geniş bir bakış açısına sahip olmak, etkilerini pratik hayatta kolaylıkla görmek, kişisel etkililiğinizi ve yaşam kalitenizi artırmak, daha fazla denge, daha fazla enerji, daha fazla mutluluk ve başarı için koçluk fırsatından yararlanmanız dileklerimle bir Kızılderili atasözünü hatırlatmak istiyorum…

Bana söylersen unutabilirim,

Gösterirsen anımsayabilirim,

Ama beni de katarsan anlarım…

KIZILDERİLİ ATASÖZÜ…

Mutlu ve pozitif bireylerden oluşan bir şirket düşünün… Bu enerji artışı, iş süreçlerinin etkinliğine ve verimliliğe yansır. Değişime ve gelişime hızla uyum sağlanır, belirlenmiş başarı hedeflerine ulaşmak kolaylaşır.

Mehmet Acar

98%

client success

220

business advised

940

guides given

25

awards achieved

latest news

TRAINING PROGRAMS

We have created our training programs based on the rapid changes and requirements in the business world. We have designed “ambitious contents” in the fields of Culture, Strategy, Leadership and Performance.
You will go on an efficient and enjoyable learning journey with us.

read more
RACA© PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

We have developed “RACA© Performance Management System” software program based on the needs of the leading companies of our country that we work with. We have integrated our consultancy knowledge and experience and created a multidimensionally measurement platform.

RACA© Performance Management System is a new superpower of our From Strategy to Performance© model.

read more

How can we help you?

get in touch with us
en_USEN
tr_TRTR en_USEN